Godišnji plan akcija za 2018 godinu

LOGO AZIMUT
Br. Datum Naziv akcije Vodič Tip akcije
J a n u a r
1 2.1. Podunavlje, Ram - Zatonje Zoran Filipović, Vlada Radivojević Pešačenje
2 13.1. Rtanj (1563mnv), Božićni uspon (republička akcija) Vlada Radivojević Planinarenje
3 28.1. Magleš Pali (1036mnv) Vlada Radivojević Pešačenje
F e b r u a r
4 4.2. Rajac-Danilov vrh Vlada Radivojević Pešačenje
5 11.2. Stolovi-Usovica (1375mnv) Vlada Radivojević Planinarenje
6 24.2.-28.2. Alžir Sahara, Tasili plato, Hoggar... Zoran Filipović Treking
M a r t
7 16.3.-18.3. Durmitor-Šljeme (2445mnv), Čvorov Bogaz (2152mnv) Vlada Radivojević, Dobrica Dabović Visokogorstvo
8 16.3.-28.3. Jordan-J. Harun (1350mnv), pustinjski treking Zoran Filipović Treking
9 25.3. Beljanica (1339mnv) Vlada Radivojević, Dobrica Dabović Planinarenje
A p r i l
10 15.4. Čoka Njalta Vlada Radivojević Pešačenje
11 27.4.-7.5. Krit-pešačenje E4, kanjoni Samarija, Imbros... Zoran Filipović Treking
M a j
12 1.5.-4.5. Orijen- Subra, Reovačka greda Vlada Radivojević Planinarenje
13 17.5.-20.5. Istra- Učka (1396mnv) Zoran Filipović Planinarenje
14 20.5. Beljanica Vlada Radivojević Pešačenje
J u n
15 1.6.-3.6. Crna Gora-Hajla (2403mnv) Zoran Filipović Visokogorstvo
16 11.6. Tornička bobija (1272mnv) Vlada Radivojević Planinarenje
17 16.6. Ovčar, Kablar Aleksandar Živanović Planinarenje
18 22.6.-24.6. Rafting Tarom, Maglić (2386mnv) Zoran Filipović Visokogorstvo
19 29.6.-1.7. Rumunija, Karpati Retezat (2442mnv) Zoran Filipović Visokogorstvo
20 29.6.-1.7. Crna Gora, Kučke planine Vlada Radivojević, Dobrica Dabović Visokogorstvo
J u l
21 8.7.-29.7. Japan-Fudži (3776mnv), Asahi Dake (2290mnv) Zoran Filipović Treking
A v g u s t
22 10.8.-12.8. Sinjajevina- Babin zub (2277mnv) Vlada Radivojević, Dobrica Dabović Planinarenje
23 16.8.-19.8. Rumunija- Karpati Fagaraš Zoran Filipović Visokogorstvo
24 24.8.-9.9. Iran-Damavand (5671mnv), Borđ (4350mnv) Zoran Filipović Visokogorstvo
S e p t e m b a r
25 9.9. Divčibare-Rajac Vlada Radivojević Pešačenje
26 18.9.-29.9. Grčka Vlada Radivojević Planinarenje
27 27.9.-30.9. Makedonija- Bistra (2163mnv), Kanjon Matke Zoran Filipović Visokogorstvo
O k t o b a r
28 12.10.-14.10. Mokra Gora (2153mnv) Zoran Filipović Visokogorstvo
29 21.10. Podunavlje- Nacionalni Park Đerdap Vlada Radivojević Pešačenje
30 19.10.-21.10. Mučanj- Jerinin Grad (1534mnv) Zoran Filipović Planinarenje
N o v e m b a r
31 18.11. Fruška Gora Vlada Radivojević Pešačenje
D e c e m b a r
32 9.12. Sotsko jezero Vlada Radivojević Pešačenje