Godišnji plan akcija za 2024. godinu

LOGO AZIMUT
Br. Datum Naziv akcije Napomena Vodič
J a n u a r
01 01.01. Avala Vlada Radivojević
02 13.01. Rtanj (1563 m) - Božićni uspon, Tradicionalna akcija Vlada Radivojević
F e b r u a r
03 24.02. Suva planina - Trem (1810m) Republička akcija Vlada Radivojević
M a r t
04 03.03. Kosmaj - staza Gorštaka Milojko Arnautović
05 06.03.-18.03. Teide (3876m); P. Vieho (3155m); Kanari - Španija Zoran Filipović
06 15.03.-17.03. Šar planina - Bistra (2651m) Vlada Radivojević
07 17.03. Cer (687m) Milojko Arnautović
08 24.03. Planinarenje za decu Vlada Radivojević
09 30.03. Valjevske planine - Taorska vrela (686m); Drenovački kik (946m); Podbukovi Zoran Vujošević
10 31.03. Begaljica - cvetanje voća Vlada Radivojević
A p r i l
11 06.04. Homoljski maraton Vlada Radivojević
12 14.04. Ozren - Stolovi (956m) Boško Petrović
13 21.04. Studena planina - Kavgalija (1355m) Zoran Vujošević
14 21.04. Deliblatska peščara, božuri Vlada Radivojević
M a j
15 01.05.-06.05. Melisa (1040m) - Ikaria, Grčka Milojko Arnautović
16 12.05. Tupižnica Krivi vir - kosovski božuri Vlada Radivojević
17 19.05. Rudnik – Srpski Holivud (600m); Ostrvica (758m) Zoran Vujošević
18 19.05. F. Gora - Borkovačko jezero; Pavlovačko jezero Milojko Arnautović
19 23.05-26.05. Učka – Vojak (1394m), Istra- Hrvatska Zoran Filipović
20 26.05. Rtanj (1565m) Boško Petrović
J u n
21 02.06. F. Gora - Čortanovac Milojko Arnautović
22 07.06-09.06. Hajla (2403m), C. Gora Zoran Filipović
23 13.06.-16.06. Moračke planine – Lola, V. Zebalac (2129m); M. Zebalac (2073m); Vojnik (1998m), C. Gora Zoran Vujošević
24 15.06-16.06. Pešter – Giljeva (1617m); Tičje polje Vlada Radivojević
25 21.06-23.06. Maglić (2386m); Tara rafting, BiH Zoran Filipović
26 29.06. Valjevske planine – Gvozdačke stene (1231m), Drina Zoran Vujošević
27 29.06.-30.06. Čvrsnica (2227m), BiH Vlada Radivojević
J u l
28 12.07-31.07. J. Aregac (3879m); NP Svaneti - Mkheri (2490m), Jermenija/Gruzija Zoran Filipović
29 12.07-14.07. Zlatar – Velika krševa (1625m) Zoran Vujošević
30 20.07-21.07. Stara planina Vlada Radivojević
A v g u s t
31 03.08-04.08. Volujak (2336m); Lebršnik (1985m), BiH Vlada Radivojević
32 15.08.-18.08. Prokletije- Volušnica (1879m); M. Jezerce (2691m); Trojan (2183m), C. Gora Boško Petrović
S e p t e m b a r
33 02.09-15.09. Pelister (2601m); Galičica (2242m), S. Makedonija Zoran Filipović
34 20.09.-25.09. Olimp-Mitikas (2911m); Osa (1927m), Grčka Vlada Radivojević
35 28.09. Severni Kučaj – V. Liškovac (803m); V. Šopot (741m); Bukova glava (649m) Zoran Vujošević
O k t o b a r
36 06.10. Pešačenje u spomen na Slavicu Mirkov Vlada Radivojević
37 12.10-13.10. Zelengora - Bregoč (2014m), BiH Vlada Radivojević
38 20.10. Fruška Gora: Orlovac (500m); Kobila (455m); Dumbovački potok Zoran Vujošević
39 20.10. Povlen (1347m) Boško Petrović
N o v e m b a r
40 09.11.-11.11. Orjen (1894m), C. Gora Vlada Radivojević
41 17.11. Magleš (1036m) Boško Petrović
42 17.11.-04.12. Himalaji - Manaslu trekking, Nepal Zoran Filipović
D e c e m b a r
43 08.12. Subotička peščara Vlada Radivojević