Godišnji plan akcija za 2022. godinu

LOGO AZIMUT
Br. Datum Naziv akcije Napomena Vodič
J a n u a r
01 01.01. Avala Vlada Radivojević
02 02.01. Fruška gora Vlada Radivojević
03 08.01. Rtanj (1563 m) - Božićni uspon, Tradicionalna akcija Vlada Radivojević
F e b r u a r
04 06.02. Željin Vlada Radivojević
M a r t
05 06.03. Kosmaj - staza Gorštaka Milojko Arnautović
06 06.03. Stolovi - Usovica (1375m) Vlada Radivojević
07 11.03. Cer (687m) Milojko Arnautović
08 19.03. NP Đerdap - Venac (558m); Sokolovica (532m) Zoran Vujošević
09 20.03. Ježevac (675m); Vukan (825m) Boško Petrović
A p r i l
10 02.04. Valjevske planine Taorska vrela (686m); vrelo Skrapeža Zoran Vujošević
11 17.04. Borski stol (1156m); Veliki krš (1148m) Boško Petrović
12 24.04. Tometino polje Vlada Radivojević
13 29.04-08.05. Krit – kanjoni Samaria; Aradena; pešački put E4, Grčka Zoran Filipović
M a j
14 08.05. Sokolske planine – Rožanj (973m) Milojko Arnautović
15 14.05. Homolje - Zdravča (897m); Kupinova glava (923m) Zoran Vujošević
16 15.05. Rtanj (1535m) Boško Petrović
17 22.05. Povlen (1347m) Vlada Radivojević
18 19.05-22.05. Učka–Vojak (1394m), Istra Hrvatska Zoran Filipović
19 27.05-29.05. Gučevo (779m) - Iverak debeli rt Milojko Arnautović
J u n
20 03.06-05.06. Tara - Predov krst Zoran Filipović
21 9.06-12.06. Moračke planine, Zagradac (2217m), C. Gora Zoran Vujošević
22 10.06-12.06. Prokletije-Ljuljašević (2223m), C. Gora Zoran Filipović
23 12.06. Beljanica (1339m) Vlada Radivojević
24 12.06. Trem (1810m - S. Kamen (1523m) - Mosor (984m) Boško Petrović
25 19.06. Fruška gora - Borkovačko jezero; Pavlovačko jezero Milojko Arnautović
26 24.06-26.06. Zelengora - Uglješin vrh (1860m);Tara rafting, BiH Zoran Filipović
J u l
27 01.07-03.07. Zlatibor-Tornik (1497m) Zoran Vujošević
28 08.07–10.07. Stara planina Vlada Radivojević
29 15.07-05.08. Kavkaz - J. Aragac (3790 m); NP Svaneti Jermenija/Gruzija Zoran Filipović
A v g u s t
30 14.08. Kanjon Crne reke Boško Petrović
31 26.08-28.08. Moračke planine – Tali (2222 m), C.Gora Vlada Radivojević
32 28.08. Valjevske planine - Jablanik (1275m); Medvednik (1247m) Milojko Arnautović
S e p t e m b a r
33 24.09-01.10. Pelion – Pourianos Stavros (1624m) Zoran Vujošević
34 11.09. Tornička Bobija Milojko Arnautović
35 18.09. Pešačenje u spomen na Slavicu Mirkov Vlada Radivojević
36 22.09-25.09. Kopaonik Zoran Filipović
37 25.09. Ovčar (984m) - Ratkova staza Boško Petrović
O k t o b a r
38 02.10. Slankamenački breg Milojko Arnautović
39 06.10-09.10. Korab (2751m); B. Srt (2240m), S.Makedonija Zoran Filipović
40 16.10. Titelski breg Milojko Arnautović
41 23.10. Kablar - Međuvršje Zoran Vujošević
42 23.10. Povlen (1347m) Boško Petrović
43 21.10-23.10. Besna kobila (1923m) Zoran Filipović
44 29.10-30.10. Gatačka Bjelasnica (1867m); Lebršnik (1997m), BiH Vlada Radivojević
N o v e m b a r
45 05.11. Južni Kučaj; Brezovica (854m) – Prskalo (741m) – Valkaluci (901m) Zoran Vujošević
46 06.11. Divčibare – Rajac Vlada Radivojević
47 13.11. Kablar (889m) Boško Petrović
48 15.11-30.11. Himalaji - trekking, Nepal Zoran Filipović
D e c e m b a r
49 18.12. Subotička peščara Vlada Radivojević